Op 6 oktober herdacht de kerk de heilige Bruno van Keulen,
bekend als grondlegger van de Kartuizers.


Het initiatief “broeders van het Stille Leven” probeert zich te enten op deze man Gods.

 

Enkele foto's van de feestelijke vespers en eucharistieviering.

 

 

 

 

Vrijdag, 22 september, is de Stichting Contemplatief Spiritueel Centrum Haarlemmerliede opgericht. Doel: middelen inzamelen om de pastorie geschikt te maken voor communautaire bewoning door broeders van het Stille Leven. Een eerste mijlpaaltje.

Er is goed nieuws. Het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft parochiebestuur Haarlemmerliede gemachtigd "Stichting Contemplatief Spiritueel Centrum Haarlemmerliede" op te richten.

 

Het doel van deze Stichting is het inzamelen van middelen voor de realisatie van dit centrum.

 

Hiermee is een nieuwe stap gezet in de realisatie van dit plan.

In het centrum van de gebedsruimte stond een kleine Christus-icoon (Pantokrator), deze is nu uitvergroot.

Het iconenatelier “In een zachte bries” heeft de vergroting (75 – 60 cm) verzorgd.

(zie ervaringen)

 

 

Vanaf heden zal ook de link ‘citaten’ regelmatig aangevuld worden. Bij de geestelijke lezing komen vaak pareltjes voorbij die dan geplaatst zullen worden.

 

De werkgroep Toekomst Haarlemmerliede heeft in de vergadering van 14 april besloten 'voorbereidingskosten' te maken. Dat wil zeggen dat aan de architect opdracht is gegeven tekeningen te maken voor de verbouwing/aanpassing van de pastorie, zodanig dat bewoning door meerdere broeders van het Stille Leven mogelijk is.

Op grond van de tekeningen en de verwachte kosten (!), kan dan een beslissing genomen of de feitelijke opdracht kan worden verstrekt.

Op donderdag 14 april is er een vergadering van de werkgroep Toekomst Haarlemmerliede, c.q. de broeders van het Stille Leven.

Met vertegenwoordigers uit de kerkgemeenschap en andere betrokkenen/deskundigen wordt de mogelijkheid van een contemplatief-spiritueel centrum onderzocht.


In de Goede Week is er een aantal wijzigingen met betrekking tot de gebedstijden:

- Op Witte Donderdag vervallen de vespers

- Op Goede Vrijdag vervallen de vespers